หน้าแรก
โครงสร้างภาคประชาชน]
กรรมการ ภาคประชาชน
ประวัติสถานีวิทยุ
ผังรายการวิทยุ
ติดต่อ-สอบถาม
 วิทยุภาคประชาชน กลุ่มคนนาเริก

 

 

 

 

 

 นายกิตติ ระจิตดำรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก / ประธานที่ปรึกษาวิทยุชุมชนตำบลนาเริก  นายดาริส กอเซ็ม กำนันตำบลนาเริก / รองประธานที่ปรึกษาวิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 จ่าสิบเอกสุรพล วัฒนน้อย ที่ปรึกษาด้านเทคนิค วิทยุชุมชนตำบลนาเริก  นายประสงค์ พุทธา ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 นายบุญจันทร์ สุทธา นายสถานี วิทยุชุมชนตำบลนาเริก

 

 

 

 

 นางสมปอง เอนกบริบูรณ์ กรรมการ วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 นางสุพร จันทร์แกะ กรรมการ วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 นายวิเชียร อินเต้ กรรมการ วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 ว่าที่ ร.ต.คมกฤษ เลือดสงคราม กรรมการ วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 นางวราภรณ์ วัฒนน้อย กรรมการ วิทยุชุมชนตำบลนาเริก
 ที่ตั้ง สถานี อาคารพัฒนาชุมชนตำบลนาเริก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร.038-209949, 084-0558265 ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำ web Email :surapol_wattananoy@hotmail.com สถิติผู้เยี่ยมชม